Lịch bay Việt Nam Airline
Lịch bay Việt Nam Airline

Lịch bay Vietnam Airlines        Tại đây  =>    lichbay.com.vn

BKK Bangkok VN 611 Vietnam Airlines 9:00 AM     Scheduled 321
BKK Bangkok VN 611 Vietnam Airlines 9:00 AM     Scheduled 321
BKK Bangkok VN 615 Vietnam Airlines 1:55 PM     Scheduled 321
BKK Bangkok VN 613 Vietnam Airlines 4:15 PM     Scheduled 321
BMV Banmethuot VN 7601 Vietnam Airlines 7:55 AM     Scheduled 321
CAN Guangzhou VN 3506 Vietnam Airlines 8:35 AM     Scheduled 320
CAN Guangzhou VN 506 Vietnam Airlines 12:55 PM     Scheduled 321
CDG Paris VN 107 Vietnam Airlines 11:55 PM     Scheduled 777
CXR Nha Trang VN 1551 Vietnam Airlines 6:00 AM     Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1551 Vietnam Airlines 6:00 AM     Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1553 Vietnam Airlines 8:10 AM     Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1557 Vietnam Airlines 2:50 PM     Scheduled 332
CXR Nha Trang VN 1561 Vietnam Airlines 4:15 PM     Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1559 Vietnam Airlines 6:05 PM     Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1559 Vietnam Airlines 6:05 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1501 Vietnam Airlines 6:00 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1501 Vietnam Airlines 6:00 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1505 Vietnam Airlines 6:30 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1507 Vietnam Airlines 6:55 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1509 Vietnam Airlines 8:05 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1515 Vietnam Airlines 11:00 AM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1517 Vietnam Airlines 12:10 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1519 Vietnam Airlines 1:45 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1521 Vietnam Airlines 3:05 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1521 Vietnam Airlines 3:05 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 7531 Vietnam Airlines 3:15 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1523 Vietnam Airlines 5:00 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 7501 Vietnam Airlines 6:00 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 7501 Vietnam Airlines 6:00 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1527 Vietnam Airlines 7:05 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1531 Vietnam Airlines 7:35 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1535 Vietnam Airlines 8:15 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 7527 Vietnam Airlines 8:45 PM     Scheduled 321
DAD Da Nang VN 7515 Vietnam Airlines 10:00 PM     Scheduled 321
DIN Dien Bien Phu VN 1702 Vietnam Airlines 9:45 AM     Scheduled AT7
DIN Dien Bien Phu VN 1704 Vietnam Airlines 1:10 PM     Scheduled AT7
DLI Dalat VN 1565 Vietnam Airlines 11:10 AM     Scheduled 321
DME Moscow VN 195 Vietnam Airlines 11:30 AM 11:30 AM ~   Scheduled On-time 777
FRA Frankfurt VN 127 Vietnam Airlines 11:25 PM     Scheduled 777
FUK Fukuoka VN 356 Vietnam Airlines 1:05 AM     Scheduled 321
HKG Hong Kong VN 592 Vietnam Airlines 10:40 AM     Scheduled 321
ICN Seoul VN 414 Vietnam Airlines 10:15 AM     Scheduled 321
ICN Seoul VN 416 Vietnam Airlines 11:30 PM     Scheduled 332
ICN Seoul VN 3410 Vietnam Airlines 11:35 PM     Scheduled 332
KHH Kaohsiung VN 586 Vietnam Airlines 6:30 PM     Scheduled 321
KIX Osaka VN 330 Vietnam Airlines 12:05 AM     Landed On-time 321
KUL Kuala Lumpur VN 681 Vietnam Airlines 2:55 PM     Scheduled 321
KUL Kuala Lumpur VN 681 Vietnam Airlines 2:55 PM     Scheduled 321
LPQ Luang Prabang VN 931 Vietnam Airlines 12:15 PM     Scheduled AT7
LPQ Luang Prabang VN 2905 Vietnam Airlines

Đặt vé máy bay
Khứ HồiMột Chiều
Điểm đi
Điểm đến
Ngày xuất phát Ngày xuất về
Người lớn Trẻ em Trẻ sơ sinh