Tin tổng hợp hàng không và khuyến mãi vé máy bay 14.04.2020